Varukorgen är tom
Inget nr. Mitt hus saknar nummer
1. VARUKORG Ändra
2. FAKTURAUPPGIFTER Ändra
Personnumret är inte giltigt, vänligen kontrollera siffor och format (YYYYMMDD-XXXX) Organisationsnumret är felaktigt, vänligen kontrollera siffror och format (XXXXXX-XXXX) Ogiltigt E-post Ogiltigt postnummer Vänligen skriv in mobilnumret enligt formatet 07XXXXXXXX Ogiltigt telefonnummer Fältet kan inte vara tomt
Förnamn *
Efternamn *
Personnummer *
E-post *
Hemtelefon
Mobiltelefon (för leveransinfo) *

Information om mobilnummer

Numret används för SMS-avisering om paket med ny utrustning behöver skickas. Det används inte för marknadsföring.

Fakturaadress

Gata *
Postnummer *
Ort *
Förnamn:
Efternamn:
Personnummer:
E-post:
Hemtelefon:
Mobiltelefon:

Fakturaadress

Gata:
Postnummer:
Ort:
3. GODKÄNN
behandlingen av mina kunduppgifter

Samtycke till behandling av Kunduppgifter

Jag samtycker till att nätoperatören, Telenor Sverige Aktiebolag (”Telenor”), samlar in och behandlar mina person- och kunduppgifter, såsom namn, personnummer, adress, telefonnummer använda kommunikationsnät och omfattningen därav, uppgifter om ingångna avtal och tjänster samt om min användning av och betalning för dessa (”Kunduppgifter”). Telenor får behandla Kunduppgifterna för att fullgöra sina åtaganden mot leverantörer av tjänster i Telenors nät eller andra samarbetspartners, för administration, kundservice, fakturering, kvalitetsarbete, statistik, marknads- och kundanalys, affärsutveckling, bokföring och för fullgörande av skyldighet enligt lag eller myndighetsbeslut. Jag godkänner också att Telenor får behandla Kunduppgifterna för marknadsföring (bl.a. via e-post och sms/mms).

Jag samtycker till att Kunduppgifter kan komma att utlämnas av Telenor till närstående bolag, avtalsparter, samarbetspartners och till myndigheter (även utanför EU) för de ändamål som anges ovan. Sådan informationsöverföring kan komma att ske med användning av bl.a. Internetbaserad teknik. Jag godkänner också, att annat bolag inom den koncern, i vilken Telenor ingår, självständigt och under eget personuppgiftsansvar behandlar mina Kunduppgifter på det sätt och för de ändamål som anges ovan.

För behandlingen av personuppgifterna ansvarar Telenor Sverige Aktiebolag (Telenor Sverige AB, 116 88 Stockholm, Sweden).

Jag har rätt att årligen begära kostnadsfri information om Kunduppgifterna och kan när som helst återkalla lämnat samtycke (dock inte retroaktivt) till behandlingen av Kunduppgifter. Jag kan även begära rättelse av felaktiga uppgifter eller meddela att jag inte vill erhålla direktreklam från Telenor eller annat bolag inom den koncern i vilken Telenor ingår. Meddelanden enligt denna punkt lämnas genom skriftligt besked till Telenor, till ovan angivna adress.

Genom att klicka på ”Jag samtycker” nedan bekräftar jag att jag har tagit del av ovanstående information och att jag samtycker till den ovan angivna behandlingen av mina Kunduppgifter.